Ideje: 2014. november 11.
Helye: Batsányi János Gimnázium
Bevont tanulók létszáma: 15+15 fő
Cél:
  • Felkészítés az önkéntes munkára.
  • Megismertetni a tanulókkal a közösségi szolgálat és az önkéntesség fogalmát, értelmezni a két fogalom közötti különbséget. A megfelelő motiváció, a belső indíttatás kiemelése.
  • A tanulók érzékenyítése a másság befogadására, a közösségi gondoskodás és a társadalmi szolidaritás iránt.
  • A tevékenységi területek ismertetése. Helyi lehetőségek.
  • Módszerek:
  • Frontális munka keretén belül a tanulók előzetes ismereteinek feltérképezése a közösségi szolgálatról, önkéntességről.
  • Beszámoló esetleges egyéni élményekről, tapasztalatokról.
  • Kiscsoportos foglalkozás keretén belül a főbb tevékenységi területek megismertetése. Csoportonként egy-egy területen belüli lehetséges tevékenységek összegyűjtése, majd frontális értékelés. (A csoportok munkáját egy-egy, az adott területen már tevékenykedő gimnazista diák segíti)
  • Néhány 9. és 10. évfolyamon tanuló diák beszámolója az általuk vé gzett önkéntes munkáról.