Célja:

Az érintett korcsoport legális és illegális drogokról ill. fogyasztásuk káros következményeiről meglévő ismereteinek felidézése, rendszerezése.

A helyes  önismeret szerepének felismertetése, jelentősége  a „nem”-et mondás folyamatában

A diákok ismerjék fel helytelen döntéseik következményeit, gyakorolják az elutasítás magatartásának szóbeli megfogalmazását. Pozitív döntéshozás megerősítése.

Előadó: Földesiné Csányi Anna

Ideje:              2014. október 21.

Helye:             Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola, Broadway terme

Célcsoport:     10-14 éves életkor  

Időtartam:      60 perc

Módszer :        előadás, interaktív feldolgozás

Eszközök:        csomagolópapírok, kréták, filctollak, fénymásolópapír, színes papírok

 

A foglalkozás felépítése:

1          Bemutatkozás, a foglalkozás céljának megfogalmazása.

-„Jégtörő játék”   5 perc

Célja:

A csoport oldódása, alkalmas érzelmi légkör kialakítása

2.         Drogokról és fajtáiról meglévő ismeretek felidézése, rendszerezés , valamint új ismeretek nyújtása

Célja:

Drogok fajtáinak, legális és illegális drogok.használatának és következményeinek  a felidézése, rendszerezése. A fogyasztás tüneteinek felismerése. A segítségkérés lehetőségének megfogalmazása

-„Drogfa”  rajzolása   10 perc

-Vedd észre-ismerd fel-kérj segítséget”    Kihez fordulhatok?   5 perc

-A drog és az ADS terjedésének összefüggése.

-Hogyan terjed az ADS „  ??  játék  5 perc

3.         Önismeret szerepe a pozitív döntéshozatalban

Célja:

Az önismeret fogalmának, énképünk részeinek megismerése. Annak megláttatása, hogy a helyes önismeretünk, hogyan függ össze pozitív döntéseinkkel, a „nemet mondani problémahelyzetekre” készség gyakorlása

Pozitív leküzdési stratégiák gyakorlása.

„Döntéseim”  feladatlap  csoportos feldolgozás , frontális munka   5 perc

A tanulók közösen jegyzik le  egy adott szituáció döntési alternatíváinak következményeit.

„Döntéseim”  mintahelyzet lapok       szituációs játék     10 perc  

A tanulók egy –egy problémahelyzetre vonatkozóan  keresnek egyéni megoldásokat. Közös értékelés

„Önismereti mérleg”  5 perc  erősségeim és gyengeségeim megfogalmazása  kapcsolata döntéseimmel         

4.”NEMET” mondani problémahelyzetekre szituációs játék      10 perc

Cél:

Problémák felismerése, megfogalmazása, következmények felismerése.  Érzések megfogalmazása

5. Stresszkezelési technikák

Cél:

A tanulók betekintést nyerjenek azon technikák egyikébe, mely segítheti őket a problémahelyzeteik, konfliktusaik kezelésébe. Érdeklődés felkeltés.

Düh kezelés

Relaxációs technika, érzések és kommunikáció kezelése

Gyakorlat: 5 perc