Tantárgyi fejlesztés-Tematika
1.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Dinosaurs 1. rész
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; olyan weboldalak megmutatása, melyeket önálló tanulás során 
(frontális munka)hasznosíthatnak a tanulók; szókincsbővítés
Szervezeti forma: csoportos, frontális, egyéni munka
Felhasznált anyagok, eszközök: fénymásolat, könyvtári könyvek, Internet, interaktív tábla, számítógép, PowerPoint
 
1. Előzetes szókincs felmérése a témában (csoportmunka)
2. Az új szókincs megismerése (frontális munka)
3. PowerPoint előadás a dinoszauruszokról milyen állatok voltak, honnan származtak, milyen volt a világ, amikor éltek (frontális munka)
4. National Geographic: The Story of Earth – részlet a dinoszauruszok koráról (Internet) 
5. Walking with Dinosaurs – részletek - a dinoszauruszok életéből (Internet) (frontális 
6. Ismerkedés a dinoszauruszok fajaival könyvtári könyvek segítségével, közös tulajdonságok megállapítása (egyéni munka)
 
2.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Dinosaurs 2. rész
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: a tanulók legyenek képesek egy általuk választott dinoszaurusz 
Szervezeti forma: egyéni, frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: fénymásolat, könyvtári könyvek, Internet, interaktív tábla, jellemzésére, szövegalkotás; az új szókincs elmélyítése
számítógép, PowerPoint
 
1. Az új szókincs gyakorlása: szókereső rejtvény (egyéni munka)
2. PowerPoint előadás a dinoszauruszokról melyik volt a legkisebb/legnagyobb; hogy néztek ki (frontális munka)
3. You think you know dinosaurs – Think again –részletek – a dinoszauruszok életmódja (Internet) (frontális munka)
4. Amazing Dinosaurs for Kids– részletek - a dinoszauruszok életéből (Internet) 
5. Egy kiválasztott dinoszaurusz jellemzése könyvtári könyvek segítségével (egyéni 
6. The Dinosaur Song (Internet) (frontális munka)
 
3.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Dinosaurs 3. rész
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: szórakozva tanulás, a célnyelv kultúrájának megismerése
Szervezeti forma: frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: Internet, interaktív tábla, számítógép, PowerPoint
 
1.Előzetes ismeretek felmérése, milyen könyveket, filmeket ismernek a dinoszauruszokkal kapcsolatosan (frontális munka)
2. PowerPoint előadás a dinoszauruszok hatása az irodalomra, a filmekre, a közéletre 
3. Denver, the last Dinosaur – részlet (frontális munka) (Internet)
4. The Land Before Time – részlet (Internet) (frontális munka)
5. Journey to the Center of the Earth – részlet (Internet) (frontális munka)
6. Real Dinosaurs – dinoszaurusz park (Internet) (frontális munka)
7. Giant Robot Dinosaurs from Japan (Internet) (frontális munka)
8. Jurassic Park (1993) – részletek (Internet) (frontális munka)
 
 
4.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Our Solar System 1. rész
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; olyan weboldalak megmutatása, melyeket önálló tanulás során 
hasznosíthatnak a tanulók; szókincsbővítés
Szervezeti forma: egyéni, frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: fénymásolat, Internet, interaktív tábla, számítógép, PowerPoint
 
1. Előzetes szókincs felmérése a témában (egyéni munka)
2. Az új szókincs megismerése (frontális munka)
3. PowerPoint előadás: tények a naprendszerünkről (frontális munka)
4. Introduction to Our Solar System (frontális munka) (Internet)
5. The Planets – Solar System Song (frontális munka) (Internet)
6. Space Animation Our Solar System (frontális munka) (Internet)
7. Planets, Sun and Star Sizes Compared (frontális munka) (Internet)
8. Solar System Lesson for Kids (frontális munka) (Internet)
 
5.
 
 
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Our Solar System 2. rész
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; olyan weboldalak megmutatása, melyeket önálló tanulás során 
hasznosíthatnak a tanulók
Szervezeti forma: frontális és egyéni munka
Felhasznált anyagok, eszközök: Internet, interaktív tábla, számítógép, PowerPoint
 
1. Előzetes ismeretek felmérése a témában (egyéni munka)
2. Az új szókincs gyakorlása: Astronomy games for kids (frontális munka) (Internet)
3. PowerPoint előadás a naprendszerünk tanulmányozásáról (frontális munka)
4. First man in Space (frontális munka) (Internet)
5. First Man on the Moon (frontális munka) (Internet)
6. The Hubble Space Telescope (frontális munka) (Internet)
7. Space Shuttles (frontális munka) (Internet)
8. Observatories (frontális munka) (Internet)
 
6.
 
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Our Solar System 3. rész
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; olyan weboldalak megmutatása, melyeket önálló tanulás során 
hasznosíthatnak a tanulók; Hallás utáni szövegértés fejlesztése
Szervezeti forma: frontális és egyéni munka
Felhasznált anyagok, eszközök: Internet, interaktív tábla, számítógép, PowerPoint
 
1. National Geographic: Deadliest Planets (45 perc, Internet) (frontális munka)
2. Bolygófelismerési játékok (Internet) (egyéni munka)
 
 
7.
 
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Science 1. rész
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; 
Szervezeti forma: frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: fénymásolat, Internet, interaktív tábla, számítógép, szókincsbővítés PowerPoint
 
1. Az új szókincs megismerése (frontális munka)
2. PowerPoint előadás híres tudósokról: Newton, Einstein, Darwin (frontális munka)
3. Newton, az alma és a gravitáció (Internet) (frontális munka)
4. Newton mozgástörvényei: kísérletek (Internet) (frontális munka)
5. Newton: kísérlet: fehér fény és prizma (Internet) (frontális munka)
6. Einstein interjú (Internet) (frontális munka)
7. Evolúcióelmélet (Internet) (frontális munka)
 
 
8.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Science 2. rész
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; olyan weboldalak megmutatása, melyeket önálló tanulás során 
hasznosíthatnak a tanulók; szókincsbővítés, játszva tanulás
Szervezeti forma: csoportos, frontális, egyéni munka
Felhasznált anyagok, eszközök: fénymásolat, Internet, interaktív tábla, számítógép, PowerPoint
 
1. Előzetes szókincs felmérése a témában (csoportmunka)
2. Az új szókincs megismerése (frontális munka)
3. PowerPoint előadás a táplálékláncról (frontális munka)
4. Tápláléklánc (frontális munka) (Internet)
5. Tápláéklánc kvíz (frontális munka) (Internet
6. Tápláléklánc: játékok (frontális munka) (Internet)
7. Tápláléklánc írása (egyéni munka)
 
9.
 
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Science 3. rész
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; olyan weboldalak megmutatása, melyeket önálló tanulás során 
hasznosíthatnak a tanulók; szókincsbővítés
Szervezeti forma: frontális és egyéni munka
Felhasznált anyagok, eszközök: Internet, interaktív tábla, számítógép, PowerPoint
 
1. Az új szókincs megismerése (frontális munka)
2. PowerPoint előadás az élőlények osztályozásáról (frontális munka)
3. Animal classes (frontális munka) (Internet)
4. Osztályozd az állatokat! (frontális munka) (Internet)
5. Írj állatokat a különböző csoportokba! (egyéni munka)
 
10.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Science 4. rész
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; olyan weboldalak megmutatása, melyeket önálló tanulás során 
hasznosíthatnak a tanulók; szókincsbővítés
Szervezeti forma: frontális és egyéni munka
Felhasznált anyagok, eszközök: Internet, interaktív tábla, számítógép, PowerPoint
 
1. Az új szókincs megismerése (frontális munka)
2. PowerPoint előadás az állatok kinézetéről, testrészeiről, szokásairól (frontális munka)
3. Állati szokások (frontális munka) (Internet)
4. Érdekes kinézetű állatok (frontális munka) (Internet)
5. Jellemezd az általad kiválasztott állatot! (egyéni munka)
 
11.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Animals 1. rész
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; 
Szervezeti forma: egyéni, frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: fénymásolat, Internet, interaktív tábla, számítógép, szókincsbővítés PowerPoint
 
1. Előzetes szókincs felmérése a témában (egyéni munka)
2. Az új szókincs megismerése (frontális munka)
3. PowerPoint előadás az afrikai állatokról (frontális munka)
4. Szövegértő feladatok (egyéni munka)
5. Africa Song for Kids (Internet) (frontális munka)
6. Deadly African Elephants (Internet) (frontális munka)
7. African Wildlife (Internet) (frontális munka)
 
12.
 
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Animals 2. rész
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; 
Szervezeti forma: egyéni, frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: fénymásolat, Internet, interaktív tábla, számítógép, szókincsbővítés, hallás utáni szövegértés fejlesztése
PowerPoint
 
1. Az új szókincs megismerése (frontális munka)
2. PowerPoint előadás a rovarokról (frontális munka)
3. Szövegértő feladatok (egyéni munka)
4. A Bugs Life részletek (Internet) (frontális munka)
5. ANTZ (Internet) (frontális munka)
 
13.
 
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Animals 3. rész
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; 
Szervezeti forma: egyéni, frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: fénymásolat, Internet, interaktív tábla, számítógép, 
szókincsbővítés, hallás utáni szövegértés fejlesztése , PowerPoint
 
1. Az új szókincs megismerése (frontális munka)
2. PowerPoint előadás a pingvinekról (frontális munka)
3. Szövegértő feladatok (egyéni munka)
4. Happy Feet részletek (Internet) (frontális munka)
5. The Madagascar Penguins in a Christmas Caper (Internet) (frontális munka)
 
 
14.
 
 
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; 
Szervezeti forma: egyéni, frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: fénymásolat, Internet, interaktív tábla, számítógép, 
szókincsbővítés, hallás utáni szövegértés fejlesztése, PowerPoint
 
1. Az új szókincs megismerése (frontális munka)
2. PowerPoint előadás a vízben élő állatokról (frontális munka)
3. Szövegértő feladatok (egyéni munka)
4. Free Willy részletek (Internet) (frontális munka)
5. The New Adventures of Flipper (Internet) (frontális munka)
6. Dolphins Save Humans from Sharks (Internet) (frontális munka)
7. Jaws trailers (Internet) (frontális munka)
 
15.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Animals 5. rész
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: Hallás utáni szövegértés fejlesztése, beszédkészség fejlesztése
Szervezeti forma: egyéni, csoportos és frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: Internet, interaktív tábla, számítógép
 
1. Milyen háziállatokat ismersz? (csoportmunka)
2. Házi állatok az irodalomban és filmekben (csoportmunka)
3. Jellemezz egy háziállatot! (egyéni munka)
4. Babe trailers (Internet) (frontális munka)
5. Barnyard trailer (Internet) (frontális munka)
6. Spirit: Stallion of the Cimarron trailer (Internet) (frontális munka)
7. Chicken Run trailer (Internet) (frontális munka)
 
16.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Complete Book of Animals 6. rész
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: Hallás utáni szövegértés fejlesztése, beszédkészség fejlesztése
Szervezeti forma: egyéni, csoportos és frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: Internet, interaktív tábla, számítógép
 
1. Milyen kedvenced van? Jellemezd! (egyéni munka)
2. Az ideális kedvenc állat (csoportmunka)
3. Homeward Bound részletek (Internet) (frontális munka)
4. Garfield trailers (Internet) (frontális munka)
5. Keeping dangerous pets (Internet) (frontális munka)
6. 7 weirdly awesome pets you can own (Internet) (frontális munka)
7. Unusual pets (Internet) (frontális munka)
 
17. 
 
 
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Natural History Museum 1. rész
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; olyan weboldalak megmutatása, melyeket önálló tanulás során 
hasznosíthatnak a tanulók, hallás utáni szövegértés fejlesztése, beszédkészség fejlesztése
Szervezeti forma: egyéni, csoportos és frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: Internet, interaktív tábla, számítógép, PowerPoint
 
1. The museum’s website (Internet) (frontális munka)
2. Szövegértő feladatok (frontális és egyéni munka)
3. Take a virtual tour of the museum (Internet) (frontális munka)
4. Virtuális Barangolás a múzeumban: navigálás (Internet) (frontális és csoportos 
 
18.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: The Natural History Museum 2. rész
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
Foglalkozás vezetője: Varga Andrea
Tevékenység célja: olyan ismeretek átadása, melyekre tanórai keretek között nincs idő; olyan weboldalak megmutatása, melyeket önálló tanulás során 
hasznosíthatnak a tanulók, hallás utáni szövegértés fejlesztése, beszédkészség fejlesztése
Szervezeti forma: egyéni, páros és frontális munka
Felhasznált anyagok, eszközök: Internet, interaktív tábla, számítógép, PowerPoint
 
1. PowerPoint előadás: The Hungarian Natural History Museum (frontális munka)
2. Szövegértő feladatok (egyéni munka)
3. Információkeresés a múzeum website-ján (Internet) (frontális munka)
4. Segíts külföldi barátodnak a múzeumban! (pármunka)