A pályázat nagyon sokrétű, alapvetően három modul köré épül: természettudomány, kézművesség és idegen nyelv, ezen a három területen dolgoztak közösen a két iskola diákjai és pedagógusai, az alább részletezett keretek között:

1. Heti foglalkozások

Összesen  30 hét azaz 30 közösen feldolgozott óra az alábbi felosztásban:

Természettudomány: 12 óra

Helyszín: Csongrád

Angol nyelv+Robotika:4 óra +8 óra („Jó gyakorlat” bemutatása) 12 óra

Helyszín: Csongrád

Kézművesség: 6 óra

Helyszín: 2 óra Csanytelek

                4 óra Csongrád

 

2. Kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés

3 modul alkotja a programot: természettudományos, angol nyelvi és kézműves témakörben.

Modulonként 30 óra azaz heti 1 óra.

A foglalkozásokat szaktanárok tartják a saját iskolájukban, a közösen kidolgozott programterv alapján, megegyező tematikával.

 

3. Iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása.

Ezen belül 11 programot tervezünk megvalósítani.

1.Közösségek Napja

2.Látogatás Ópusztaszerre az Emlékparkba

3.Közös színházlátogatás Kecskemétre, a Kecskeméti Rajzfilmstúdió megtekintése.

4.Kirándulás egy szemétfeldolgozóhoz

5.Karácsonyi népszokások, karácsonyi műsor összeállítása.

6.”Fedezzük fel együtt lakóhelyünket!” Kerékpártúra közösen. ŐSZ

7. ”Fedezzük fel együtt lakóhelyünket!” Kerékpártúra közösen. TAVASZ

8.A Magyar Kultúra Napja

9. A Költészet Napja

10. Hagyományőrző délután.

11. „Ki miben ügyes?” Közös kézműves délután

4. Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a választott együttműködési területen.

a.) Közös internetes oldal létrehozásaés folyamatos karbantartása

b.) A két intézmény tanulóinak és pedagógusainak személyes találkozója

         1.alkalom: Egyházaskozári kirándulás (3nap)

         2. alkalom: Egészségnap  Csongrád

 

5. Közös nyári bentlakásos program

Nyári tábor Soltvadkert 6nap/5 éjszaka

 

6. Intézményenként három részből álló előadássorozatmegtartása

Témakörök:

1.     Nyílt nap

2.     Az önkéntesség fontossága

3.     Alkohol, drog prevenció

 

7. Pályaorientációstevékenység

a.)    5-6. osztály : 2x2óra/intézmény

        7-8. osztály : 2x2óra/intézmény azonos tematikával

b.) Látogatás a Pályaválasztási Kiállításra

c.) Látogatás a GrowGroup Palántanevelő Kft-hez.