A TÁMOP 3.3.14.A-12/1-2013-0035  pályázat keretében lehetőség nyílt testvériskolai kapcsolat kialakítására a Csongrádi Batsányi János, Szakképző Iskola és Kollégium valamint csanyteleki Szent László Általános Iskola számára.

A pályázat célja, hogy a közös programok segítségével a 10-14 éves korcsoportba tartozó diákok kompetenciája fejlődjön (szociális, életviteli, kommunikációs, stb) valamint ismeretanyaguk bővüljön. Jelen pályázaton belül egymástól eltérő életminőségű és helyzetű gyerekek kerültek egymással kapcsolatba, mivel fontos kitétel, hogy olyan iskolák működjenek együtt, ahol lehetőség van a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók programkínálatának bővítésére. A tervezett programok során a diákok jobban megismerhetik egymást és csökkenhet a tanulók előítéletessége.

A pályázat nagyon sokrétű, alapvetően három modul köré épül: természettudomány, kézművesség és idegen nyelv, mely modulokon belül iskolánként 15-15 diák tevékenykedik, ami a két intézményben összesen 90 bevont diákot jelent. Januártól ezen a három területen dolgoztak közösen heti egy alkalommal a tanórán kívüli tantárgyi fejlesztés keretében, intézményenként külön-külön, de azonos témák alapján.

A heti rendszerességű találkozók szintén a természettudomány, a kézművesség és az idegen nyelv területekhez kapcsolódnak. Itt, főként a gimnázium épületében megvalósuló foglalkozásokon, valóban közösen tevékenykednek a gyerekek.

A tanulmányi, a szabadidős és kulturális programok, a személyes találkozók keretében megvalósult 3 napos kirándulás Egyházaskozáron, a pályaorientációs foglalkozások, mind a közös gondolkodást, az egymástól való tanulást és az emberi értékek felfedezésének lehetőségét valamint önmaguk jobb megismerésének lehetőségét nyújtják.