Három részből álló előadássorozat
 
Tematika
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: A társadalmi egyenlőség kérdésének fontossága
 
Dátum: 2014. május 27.
 
Időtartam: 90 perc
 
Megvalósító intézmény: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Az előadás megtartója: Sebőkné Bencsik Elvira
 
A tevékenység célja: A másság elfogadására, toleranciára nevelés
 
Felhasznált anyagok, eszközök: Projektor, számítógép
 
Az előadás menete:
 
1. A társadalmi egyenlőtlenség fogalma, megjelenési formái.
 
2. Az előítélet formái, fokozatai.
 
3. Vagyoni megkülönböztetés.
 
4. Nemi megkülönbözetés, a nők helyzete.
 
5 A fogyatékosság szerinti megkülönböztetés.
 
6. Vallási megkülönböztetés.
 
7. Etnikai, származási megkülönböztetés.