Helyszín: Szeged, IH

Időpont: 2014. 11. 13.

A Pályaválasztási Napok rendezvénysorozat 15. alkalommal várta a végzős általános iskolás diákokat, középiskolásokat, tanárokat, szülőket – három napon át. 

Több, mint 70 kiállító, 7 nagymunkáltató, 49 képzőintézmény,– ezek voltak a három napos Pályaválasztási Kiállítás és Vásár jellemző adatai. 

A vásár megtekintése minden évben jó alkalom annak érdekében, hogy a pálya-, a szakmaválasztás és a munkavállalás előtt álló, továbbá pályamódosító fiatalok és felnőttek a munkaerő-piaci igények és lehetőségek jobb megismerésével megalapozottabb pályadöntéseket hozzanak.

A kiállítás megtekintésére a két iskolából 40 tanulónak volt lehetősége, 4 fő felnőtt kíséretében.

A csongrádi intézmény elől indultunk reggel 9 órakor, Csanyteleken csatlakoztak a másik intézmény diákjai. 

A vásár területén kis csoportokra osztva nézelődtek a diákok, így a kísérő pedagógusok rögtön reagálhattak felmerülő kérdéseikre, illetve felhívhatták figyelmüket azokra a látnivalókra, melyek mellett elsiklott figyelmük.

A kiállításon átfogó ismereteket szerezhettek tanulóink az egyes szakmákról; elsősorban a megyében működő szakközép és szakiskolákról; a felsőfokú oktatási intézményekről; az iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli továbbtanulási lehetőségekről.  

A kiállításon az oktatási intézményeknek lehetőséget adnak oktatási formáik, tagozataik, fakultációik ismertetésére, az általuk végzett tevékenység, a náluk oktatott szakmák bemutatására, ezzel is ösztönözve a pályaválasztás előtt álló, vagy pályakorrekcióval érintett fiatalokat, szüleiket a későbbi eredményes elhelyezkedés illetve vállalkozóvá válást megalapozó szakma- és pályaválasztásra.

A tanulók nagyon élvezték a kiállítás tevékenykedtető standjait, töltöttek ki önismereti teszteket, sok információt gyűjtöttek a megye képzési intézményeiről.