A robotika alapjaival ismerkedtek a csanyteleki diákok és kísérőjük Kovács Andrea tanárnő.

Az első alkalommal három fős csapatban építették meg az alap NXT robotot a diákok. 
Ez a tevékenység tervszerű munkát és pontos együttműködést kívánt a tanulóktól.
 
Ezt követően megismerkedtek az NXTG nyelv programozási felületével, a csapattagok közösen megírták első programjaikat, megtanulták hogyan lehet rátölteni a robotra és tesztelni azt.
Az önkéntesen szerveződő csapatok különböző tempóban haladtak, de a foglalkozás végére minden csapat saját építésű, jól működő robottal büszkélkedhetett.
Legközelebb már 11 robot állt a diákok rendelkezésére, így a magabiztosabbak (heten) önállóan, a többiek (nyolcan) pedig párban progamoztak.
Új ismeretként a kanyarodás többféle technikáját megvalósító programot írtak,  megismerték az egyik alapvető adatszerkezetet az ismétlést, miközben egy négyzet mentén körbehaladó robot mozgását irányító programot írtak.
Szerelési munka jutott erre az alkalomra is, mert az alaprobotot egy ütközésérzékelővel bővítették a gyerekek. Ez a szenzor lehetővé tette, hogy a megismerkedjenek egy, a külső környezeti feltételtől fügő vezérlési szerkezettel.
A diákok örömmel tesztelték a robotot, amely képes volt az útjába kerülő akadály előtt megállni, majd irányváltoztatás után új útvonalon folytatni az előrehaladást.
A foglalkozás célja az volt, hogy minél többet önállóan tevékenykedjenek, szerezzenek tapasztalatot a robotot vezérlő program megalkotásában, tesztelésében.  többszöri kipróbálás során tökéletesítsék  gondolatmenetüket. Segítsenek egymásnak  a hibás működés okának felderítésében, és a hiba kijavításában.
Gyorsan elrepültek a robotikára szánt órák, reméljük sok élménnyel és robotprogramozói alaptudással gazdagodtak a gyerekek.​
A galéria képei megörökítették a robotozás pillanatait.