Tantárgyi fejlesztés-Tematika

FIZIKA

1.

A foglalkozás (rendezvény) címe:  Közlekedőedények. Hajszálcsövesség

 
Dátum:  2014. február 19
 
Időtartam:  45 perc
 
Megvalósító intézmény neve:  Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve:  Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője:  Kovács Andrea
 
Tevékenység célja:  A közlekedőedények és hajszálcsövesség jelenségének felismerése, gyakorlati alkalmazása. Nyomás viszonyok az egyfolyadékos és kétfolyadékos közlekedőedényekben.
 
Szervezeti forma:  Kísérlet, összehasonlítás, mérés, magyarázat, páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök: közlekedőedény vízzel töltve, gumicsővel összekötőt két azonos méretű üvegcső (tartóban), higany, tálca, 3 db különböző belső átmérőjű kapilláris) üvegcső, mérőléc, itatós-, füzet-, papírcsík, nagyító
 
A tevékenység menete:
 
1.,Különböző közlekedőedények bemutatása
 
2., Közlekedőedényekben folyadékok áramlása
 
3., Egy repülőgépen utazol éjszaka a felhők fölött. Az ablakon nem látsz ki, azon fény nem szűrődik be. Előtted van egy pohárüdítő. Hogyan tudod megállapítani, hogy...
 
4., Beszélgetés: kazánok vízállás mutatója, a repülőgépek ún. dőlésmérője, 
 
szökőkutak(természetes vagy mesterséges), tengeralattjárók le- és felmerülése.
 
5., Miért nehezebb tintát radírozni, mint ceruzát? Kérdésre válasz.

 

2.

A foglalkozás (rendezvény) címe: Közlekedőedények. Hajszálcsövesség
 
Dátum:2014. február 19
 
Időtartam:45 perc
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Kovács Andrea
 
Tevékenység célja: A közlekedőedények és hajszálcsövesség jelenségének felismerése, gyakorlati alkalmazása. Nyomás viszonyok az egyfolyadékos és kétfolyadékos közlekedőedényekben.
 
Szervezeti forma: Kísérlet, összehasonlítás, mérés, magyarázat, páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök: közlekedőedény vízzel töltve, gumicsővel összekötőt két azonos méretű üvegcső (tartóban), higany, tálca, 3 db különböző belső átmérőjű kapilláris) üvegcső, mérőléc, itatós-, füzet-, papírcsík, nagyító
 
A tevékenység menete:
 
1.,Különböző közlekedőedények bemutatása
 
2., Közlekedőedényekben folyadékok áramlása
 
3., Egy repülőgépen utazol éjszaka a felhők fölött. Az ablakon nem látsz ki, azon fény nem szűrődik be. Előtted van egy pohárüdítő. Hogyan tudod megállapítani, hogy...
 
4., Beszélgetés: kazánok vízállás mutatója, a repülőgépek ún. dőlésmérője, szökőkutak(természetes vagy mesterséges), tengeralattjárók le- és felmerülése.
 
5., Miért nehezebb tintát radírozni, mint ceruzát? Kérdésre válasz.

 

 

3.

A foglalkozás (rendezvény) címe:  A sebesség, az átlagsebesség
 
Dátum:2014. március 12
 
Időtartam:45 perc
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Kovács Andrea
 
Tevékenység célja: A sebesség és átlagsebesség fogalmának mélyítése. A közöttük lévő kapcsolatok felismerése.
 
Szervezeti forma: Megbeszélés, kísérlet, összehasonlítás, mérés, magyarázat, páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök: Mikola-cső, metronóm, tartó szerkezet, jelölő eszköz
 
A tevékenység menete:
 
1., A táblán látható adatok elemzése
 
2., Tanulmányozzák a vízzel töltött üvegcsőben lévő buborék mozgását. (Mikola- féle-cső)
 
3., A mozgó test út-idő grafikonjának és sebesség-idő grafikonjának rajzolása, elemzése
 
4., A feladatok megoldása.
 
5., A feladatokban előkerült különböző mértékegységek közötti kapcsolatok felidézése.
 
 
4.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: A szabadesés
 
Dátum: 2014. március 26
 
Időtartam:45 perc
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Kovács Andrea
 
Tevékenység célja: A hétköznapi életben is használt fizikai szakszavak tartalmi pontosítása az új szakkifejezések szabatos használata. Mindennapi eszközökkel, házilag elvégezhető egyszerű mechanikai kísérletek összeállítása, tervezése, bemutatása és értelmezése egyéni vagy csoportmunkában. 
Összefüggések felismerése egyszerű mechanikai kísérletekben.
 
Szervezeti forma: Megbeszélés, kísérlet, összehasonlítás, mérés, magyarázat, páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök: vákuumos ejtőcső, ejtő zsinór, vasgolyó, madártoll, papírlapok, méterrudak
 
A tevékenység menete:
 
1., Azonos magasságból levegőben vasgolyót, papírlapot, összegyűrt papírlapot, madártollat ejtünk le! Végezd el ugyanezeket a kísérletteket az ejtőcsőben, miután kiszivattyúztad a levegőt!
 
2., Az ejtő zsinórt leejtve figyeld meg a golyók koppanása közti időtartamokat.
 
3., Ejtsd le a vasgolyót 5 különböző magasságból, pl. 40, 80, 120, 160, 200 cm-ről, mindegyik esetben 3 mérést végezve! A mért időket átlagold, és csak ezeket tüntesd fel a feladatlapon! Számold ki a nehézségi gyorsulás és a pillanatnyi sebesség értékeit!
 
4., Van-e időnk ellépni a leeső tégla alól? /Feladatmegoldás/

 

 

5.

A foglalkozás (rendezvény) címe:  Erők a mindennapi életben
 
Dátum:  2014. április 2
 
Időtartam:45 perc
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Kovács Andrea
 
Tevékenység célja: A mozgásállapot-változást eredményező erőhatás és az (azt jellemző) erő fogalmának kvalitatív kialakítása, a meg levő tapasztalatokra és a tanulói kísérletekkel szerzett ismeretekre alapozva. Ok-okozati kapcsolatok felismertetése és megnevezése.
 
Szervezeti forma: Megbeszélés, kísérlet, mérés, magyarázat, páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök: pénzérmék, vonalzó, egy közepes méretű burgonya, szívószálak, gördeszkák (görkorcsolyák), lufik,
 
A tevékenység menete:
 
1., Pénzérmékből épített oszlop tehetetlensége. Hogyan tudnád kivenni a legalsó pénzérmét az oszlop feldöntése nélkül úgy, hogy a pénzérmékhez nem nyúlhatsz hozzá?
 
2., Burgonyán átdöfött szívószálak. Próbálj meg egy nagyobb méretű burgonyát szívószállal átszúrni! (Vigyázz a kezedre!)
 
3., Kísérlet gördeszkás (görkorcsolyás) gyerekekkel. Kísérletet elvégzése úgy, hogy csak a bal oldali gyerek, csak a jobb oldali gyerek, mindkét gyerek húzza a kötelet.
 
4., Fújj fel egy lufit, és engedd el! Jelenség magyarázata.
 
5., Hogyan mozognak a polipok, medúzák? Milyen fizikai törvényszerűségen alapszik a mozgásuk?

 

6.

A foglalkozás (rendezvény) címe:   A súrlódás és közegellenállás

 
Dátum:2014. április 16
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Kovács Andrea
 
Tevékenység célja: 
 
Szervezeti forma: Mérések végzése és eredmények rögzítése csoportban. Tanári kísérlet. Tanári magyarázat. Eredmények prezentálása megadott formában. Közös értékelés megadott szempontok szerint.
 
Felhasznált anyagok, eszközök: fa téglatest, rugóserőmérő, labda, kúppalást
 
A tevékenység menete:
 
1., Egy testkülönböző felületeken való húzása szabad kézzel
 
2., Acélgolyó és papírlap azonos magasságban való elengedése. Kísérlet elemzése
 
3., Kúppalást elengedése nagy magasságból. Kísérlet elemzése
 
4., Súrlódás különböző fajtáinak megismerése (csúszási súrlódási, tapadási súrlódás)
 
5., Súrlódás haszna és káros tulajdonságai
 
6., Ábrákon rajzolni a súrlódási erőket és közegellenállási erőt és irányát
 
7.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: Nehézségi erő és a test súlya
 
Dátum:2014. április 30
 
Időtartam:45 perc
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Kovács Andrea
 
Tevékenység célja: Nehézségi erő, a test súlya fogalma
 
Szervezeti forma: Megbeszélés, kísérlet, összehasonlítás, mérés, magyarázat, páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök: golyó, kisautó, 
 
A tevékenység menete:
 
1., Nehézségi erő
 
2., A testek súlya
 
3., A nehézségi erő és a súly kapcsolata
 
4., Súlytalanság
 
5., Filmek nézése: Járt-e ember a Holdon?
 
8.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: Termikus és mechanikus kölcsönhatások
 
Dátum:2014. május 14
 
Időtartam:45 perc
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Kovács Andrea
 
Tevékenység célja: Néhány egyszerű változási folyamat vizsgálatával, fokozatos felismerés közben a tanulók fogadják el, hogy változás csak a környezet hatására, kölcsönhatás közben jöhet létre. Megfigyelő, lényegkiemelő és általánosító képesség erősítése.
 
Szervezeti forma: Kísérlet, összehasonlítás, mérés, páros munka, Az eredmények közös értelmezése. A gyűjtőmunka és az eredmények feldolgozása projektmunkában. 
 
Felhasznált anyagok, eszközök: demonstrációs hőmérő, másodpercet mutató óra, tálca, 2 db hőmérő, főzőpohár, törlőruha, előre melegített víz, szobahőmérsékletű víz, termosz. 2 db fahasáb, vonalzó, fapálcika, gyurmagolyó
 
A tevékenység menete:
 
1., Különböző hőmérőkkel való ismerkedés
 
2., Hőmérsékletváltozással járó kölcsönhatás
 
3., Termosz lényege
 
4., Hő mozgás – Brown-mozgás fizikai magyarázata
 
5., Mechanikus kölcsönhatások vizsgálata
 
 
9.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: Nyomás a folyadékba
 
Dátum:  2014. június 4
 
Időtartam: 45 perc
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Kovács Andrea
 
Tevékenység célja: tudja alkalmazni a mindennapok során a tanult fizikai ismereteket, ismerje hidrosztatikai nyomás kiszámítását, milyen hatalmas pusztításara képes a gátak közé nem szorított víz 
 
Szervezeti forma: frontális, egyéni, csoport
 
Felhasznált anyagok, eszközök: Tálca, víz, műanyag palack oldalnyílásokkal Átlátszó le nem zárt üvegcső, víz gumihártya Üvegkád , U-cső , hosszabb gumicső ,tartóállvány , skála , tintával színezett víz
 
A tevékenység menete:
 
1., Völgyzáró gát puzzle képének a kirakása
 
2., Miért így építik a völgyzáró gátakat, a folyóparti árvízi gátakat?
 
3., Kísérletek a hidrosztatikai nyomás kimutatására
 
4., Kísérlet manométerrel, a manométer, nyomásmérő felépítése és működése
 
5., Hidrosztatikai nyomás kiszámítását,