Tantárgyi fejlesztés-Tematika
KÉMIA
 
1.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: A térfogat mérése I.
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Forgóné Balogh Erika
 
Tevékenység célja: Egyszerű mérések elvégzése, a becslések igazolása méréssel, a 
 
Szervezeti forma: páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök: különböző méretű és térfogatú üvegek, poharak, érdekes pontosság fontosságának felismertetése alakú edények, térfogat mérő eszközök
 
A tevékenység menete:
 
1. A bemutatott edények sorszámokkal való ellátása.
 
2. A különböző edények térfogat szerinti sorrendbe állítása becsléssel.
 
3. A mérések eredményének leírásához jegyzőkönyv készítése.
 
4. A mérések elvégzése, eredmények lejegyzése.
 
5. A felállított sorrend igazolása, illetve szükség esetén módosítása.
 
 
2.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: A térfogat mérése II.
 
Dátum:2013.01.28.
 
Időtartam:45 perc
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Forgóné Balogh Erika
 
Tevékenység célja:Egyszerű mérések elvégzése, a becslések igazolása méréssel, a pontosság fontosságának felismertetése, a mérés számolással 
 
történő igazolása
 
Szervezeti forma: páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök: különböző méretű, térfogatú és alakú papírdobozok, érdekes, térfogat méréshez egységkockák
 
A tevékenység menete:
 
1. A bemutatott testek sorszámokkal való ellátása. 
 
a. doboz 1.
 
b. doboz 2.
 
c. doboz 3.
 
d. doboz 4.
 
e. doboz 5.
 
2. A különböző testek térfogat szerinti sorrendbe állítása becsléssel.
 
3. A mérések eredményének leírásához jegyzőkönyv készítése.
 
4. A mérések elvégzése, eredmények lejegyzése. 
 
5. A felállított sorrend igazolása számolással, illetve szükség esetén módosítása.
 
 
3.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe:  A tömeg mérése
 
Dátum: 2013.02.11.
 
Időtartam: 45 perc
 
Megvalósító intézmény neve:  Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Forgóné Balogh Erika
 
Tevékenység célja: Egyszerű mérések elvégzése, a becslések igazolása méréssel, a pontosság fontosságának felismertetése
 
Szervezeti forma: páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök: különböző méretű, térfogatú és alakú tárgyak, érdekes alakú testek, mérleg, súlysorozat
 
A tevékenység menete:
 
1. A bemutatott testek sorszámokkal való ellátása. 
 
a. alma
 
b. csavar
 
c. kavics
 
d. mészkő darab
 
e. üveggolyó
 
2. A különböző testek tömeg szerinti sorrendbe állítása becsléssel.
 
3. A mérések eredményének leírásához jegyzőkönyv készítése.
 
4. A mérések elvégzése, eredmények lejegyzése.
 
5. A felállított sorrend igazolása, illetve szükség esetén módosítása.
 
 
4.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: A térfogat mérése III.
 
Dátum:  2013.02.11.
 
Időtartam: 45 perc
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú  Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve:  Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője:  Forgóné Balogh Erika
 
Tevékenység célja:  Egyszerű mérések elvégzése, a becslések igazolása méréssel, a pontosság fontosságának felismertetése
 
Szervezeti forma:  páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök:  különböző méretű, térfogatú és alakú tárgyak, érdeke alakú testek, térfogat mérő eszközök
 
A tevékenység menete:
 
1. A bemutatott testek sorszámokkal való ellátása. 
 
a. alma
 
b. csavar
 
c. kavics
 
d. mészkő darab
 
e. üveggolyó
 
2. A különböző testek térfogat szerinti sorrendbe állítása becsléssel.
 
3. A mérések eredményének leírásához jegyzőkönyv készítése.
 
4. A mérések elvégzése, eredmények lejegyzése.
 
5. A felállított sorrend igazolása, illetve szükség esetén módosítása.
 
 
5.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe:  A sűrűség számolása
 
Dátum:  03.12.
 
Időtartam:  45 perc
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Forgóné Balogh Erika
 
Tevékenység célja: Egyszerű mérések elvégzése, a mérések eredményének felhasználása a fizikai-kémiai számításokhoz
 
Szervezeti forma: páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök: sűrűségmérők, folyadékok, feladatsorok
 
A tevékenység menete:
 
1. Ismerkedés a mérőeszközökkel
 
2. Különböző folyadékok sűrűségének megmérése, lejegyzése
 
3. A második és harmadik foglalkozáson mért eredményekből különböző anyagok sűrűségének számolása.
 
 
6.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe: A kémiai kísérletezés szabályai, vegyszerek, piktogramok
 
Dátum:2014.04.09.
 
Időtartam:45 perc
 
Megvalósító intézmény neve: Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve: Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője: Forgóné Balogh Erika
 
Tevékenység célja: A balesetek megelőzése, tudatos vegyszerhasználat, takarékosság. Saját magunk és a környezet védelme. Szemléletformálás.
 
Szervezeti forma: beszélgetés, rajzolás, plakátkészítés, csoport munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök: interaktív tábla, internet, rajzeszközök
 
A tevékenység menete:
 
1. A balesetvédelmi rendszabályok megbeszélése, gyakorlati bemutató a helyes és helytelen eszközhasználatról.
 
2.Piktogramok a vegyszereken. Előzetes gyűjtés után a képek jelentésének megbeszélése. Hétköznapi vegyszerek piktogramjai.
 
3. Piktogramot tartalmazó rajz készítése: Mire tennél, vagy hol láttál piktogramot?
 
 
7.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe:   A levegő védelme
 
Dátum:  2014.04.14.
 
Időtartam:  45 perc
 
Megvalósító intézmény neve:   Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve:   Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője:   Forgóné Balogh Erika
 
Tevékenység célja:  Környezetvédelmi szemléletformálás
 
Szervezeti forma:   beszélgetés, csoport munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök:   interaktív tábla, internet, locsolókanna, gumikesztyű
 
A tevékenység menete:
 
1. A tiszta levegő, mint érték bemutatása. Filmnézés a levegőszennyezésről.
 
2. Vitafórum: Mit tehetnek a gyerekek a levegő tisztaságáért?
 
3. Az iskola környezetében korábban elültetett facsemeték ápolása, „örökbefogadása”.
 
 
9.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe:   A tűz és tűzoltás
 
Dátum:  2014.05.14.
 
Időtartam:  45 perc
 
Megvalósító intézmény neve:   Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve:   Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője:   Forgóné Balogh Erika
 
Tevékenység célja:  Az égés feltételeinek vizsgálata és a tűzoltási lehetőségek megismerése.
 
Szervezeti forma: tanulói és tanári kísérletezés, internetes képek, filmek, tűzesetek megbeszélése – frontális munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök:   benzin, magnézium, nátrium, gyufa, mészkő, sósav.
 
A tevékenység menete:
 
1. Az égés feltételeinek vizsgálata. Bemutató kísérletek: benzin, nátrium, magnézium égése. Égés vizsgálata tiszta oxigénben.
 
2. Tanulókísérletek: Magnézium égése, gyertya égése, tűzoltása
 
3. A tűzoltás lehetőségei, tűzesetek elemzése
 
 
10.
 
A foglalkozás (rendezvény) címe:   Oldatok készítése
 
Dátum:  2014.06.03.
 
Időtartam:  45 perc
 
Megvalósító intézmény neve:   Csongrád és Térsége Galli János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szent László Általános Iskolája
 
Társintézmény neve:   Batsányi János Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
 
Foglalkozás vezetője:   Forgóné Balogh Erika
 
Tevékenység célja:   A hétköznapi tevékenységek és a kémia kapcsolatának megismerése, oldatkészítés
 
Szervezeti forma:  tanári és tanulói kísérletek, páros munka
 
Felhasznált anyagok, eszközök:  kémcsövek, cukor, só, nátrium-hidroxid, kénsav, kálium-nitrát, réz-szulfát
 
A tevékenység menete:
 
1. Híg és töményebb oldatok készítése hétköznapi anyagokból.
 
2. Telített és túltelített oldat készítése réz-szulfátból.
 
3. Az oldódás energetikai vizsgálata: exoterm és endoterm oldódások.
 
4. A tevékenységek és energetikai diagramok lejegyzetelése.